Những ngày văn hoá Việt Nam tại Slaný • 24—28 tháng 4 năm 2006 « na úvodní stránku

Dny vietnamské kultury ve Slaném 2006

Vietnam a ČR

Vietnamská socialistická republika - základní údaje

Vietnam leží v Asii, na východě Indočínského poloostrova. Celkový počet obyvatel území o rozloze cca 331 tisíc kilometrů čtverečních je více než 80 miliónů. Oficiální název země je Vietnamská socialistická republika (VSR). Hlavním městem VSR je Hanoj (cca 3.083.000 obyvatel), největším městem je pak Ho Či Minovo Město (dříve Saigon) s více než 5 miliony obyvatel.

Státní vlajka Vietnamské socialistické republiky
Státní vlajka Vietnamské socialistické republiky

Úředním jazykem je ve Vietnamu vietnamština, lze se zde však domluvit i anglicky, francouzsky nebo některým z mnoha dalších jazyků desítek etnických skupin žijících na území Vietnamu. To jsou zejména Tayové, Thajci, Muongové a Khmérové. Oficiálním platidlem ve Vietnamu je vietnamský dong (1 USD je zhruba 16.000 dongů).

Nejrozšířenějším náboženstvím je ve Vietnamu buddhismus, zejména v mahájánové formě (uvádí se až 86 %), křesťanství (katolíci 7 %, evangelíci 1 %), dále taoismus, konfucianismus a islám.

Tradičním písmem používaným ve Vietnamu byla abeceda Han-Tu vycházející z čínského znakového písma. Ta byla vytlačována od 16. století transkripcí do latinky zvanou Quoc-Ngu s četnými diakritickými znaménky pro vyjádření tonality vietnamského jazyka.

na začátek stránky


Stručná historie Vietnamu

Historie Vietnamu se píše déle než dva tisíce let. V průběhu této doby na území dnešního Vietnamu vzniklo, zaniklo a soupeřilo mnoho různých státních útvarů.

Stručný historický přehled:

 • 500 let před Kristem - první čínské záznamy o obyvatelích území dnešního Vietnamu
 • 200 před n.l.—začátek 10. století - území pod vládou různých čínských dynastií, častá povstání a několik pokusů o získání nezávislosti
 • 939 - vítězství nad čínským vojskem u řeky Bach Dang znamená pro Vietnam počátek nezávislosti
 • 11.—16. století - vrcholné období vietnamského feudalismu, rozšíření území do oblasti dnešního středního Vietnamu
 • 17.—18. století - faktické rozdělení Vietnamu mezi dva vládnoucí rody, Trinh na severu a Nguyen na jihu, spojené s expanzí na jih poloostrova
 • 1788 - sjednocení rozděleného Vietnamu povstáním Tay Sonů
 • 1802 - nástup dynastie Nguyen na sjednoceném území Vietnamu
 • 1858—1862 - postupné obsazování jihu Indočínského poloostrova francouzskými kolonizátory a zřízení koloniálního útvaru Kočinčína
 • 1883—1884 - francouzsko-vietnamská válka končí obsazením středu a severu země francouzskými kolonizátory
 • 1887 - zřízení Francouzské Indočíny jako koloniálního státu sjednocujícího Francouzi dobytá území poloostrova (dnešního Vietnamu, Kambodži a Laosu)
 • 1940—1945 - japonská okupace při zachování formální francouzské správy území
 • 9.3.1945 - vyhlášení nezávislého Vietnamu pod patronací Japonska
 • 2.9.1945 - vyhlášení Vietnamské demokratické republiky
 • 1945—1954 - francouzská intervence rozděluje celou zemi od severu k jihu na města a venkov bez jasné frontové linie
 • 1954 - francouzská kapitulace u Dien-bien-phu. Ženevská konference rozhodne o výměně území válčících stran a rozdělí de facto zemi demarkační čárou na 17. rovnoběžce do voleb, plánovaných na rok 1956, které se však nikdy nekonaly
 • 1955 - na jihu země vzniká po stažení francouzských sil z Vietnamu Vietnamská republika, podporovaná USA. Vietnamskou demokratickou republiku podporuje Čína a Sovětský svaz. V kontextu světové studené války přerůstá rozdělení Vietnamu v lokální válku
 • 1965—1973 - Vietnamská válka: masová účast amerických vojenských sil na válce v jižním Vietnamu a bombardování severního Vietnamu
 • 1973 - Pařížská dohoda a odchod amerických vojsk
 • 1975 - pád Saigonu, Severní Vietnam přijímá kapitulaci vlády jihovietnamské republiky a přebírá kontrolu nad jejím územím
 • 1976 - je vyhlášena Vietnamská socialistická republika

V roce 1986 je vyhlášena politika reforem vedoucí k rychlému rozvoji země. Trvá do současnosti. Od 90. let se Vietnam intenzívně orientuje na ekonomickou spolupráci se Západem včetně USA.

Děkujeme panu Ivo Vasiljevovi za opravu faktických chyb a korektury textu tohoto historického přehledu.

Zdroj: Wikipedia (anglicky), Flagspot (anglicky), atlas.netway.cz

na začátek stránky


Vztah Vietnamu a České republiky

Diplomatické styky mezi tehdejší Vietnamskou demokratickou republikou a Československou republikou byly navázány 2. února 1950. Československý zastupitelský úřad v Hanoji oficiálně zahájil svou činnost 30. prosince 1954 a rok nato bylo otevřeno vietnamské velvyslanectví v Praze.

PhDr. Stanislav Brouček, CSc.:
Historie imigrace z Vietnamu do českých zemí

Imigrace z Vietnamu na území dnešní ČR přicházela v několika vlnách od roku 1956. V tomto roce po mezistátní dohodě přišlo několik jednotlivců a zejména sto dětí postižených válkou. (...) Mnozí z mladých Vietnamců zůstali v tehdejším Československu na další studia. Někteří pak zvolili tuto zemi za svůj nový domov a založili rodiny. V dalších letech pak následují malé skupinky studentů. (...) V roce 1967 doplnilo stávající skupinu učňů, studentů a stážistů dalších 2.100 Vietnamců, většinou dělníků.

Zásadním mezníkem je rok 1973. (...) Vládní delegace Vietnamské demokratické republiky navštívila Československo v lednu 1973, aby projednala příchod nových deseti až dvanácti tisíc vietnamských občanů k získání profesních zkušeností. (...) Smlouvy uzavírané postupně v letech 1973 až 1980 umožnily příjezd množství dělníků, učňů, studentů a stážistů. Jejich počet byl nejvyšší v letech 1980—1983, přibližně 30.000 osob. Pak došlo po mezivládní dohodě k postupnému snižování. V roce 1985 to bylo už jen 19.350 osob.

Po roce 1989 se k Vietnamcům starousedlické populace přidávají následné imigrační proudy. Z Vietnamu na základě možnosti scelování rodin, příchodem z Německa po roce 1993 a příchodem z dalších zemí, především ze Slovenska, dále z Polska a Maďarska.

Do České republiky odešli a odcházejí v naprosté většině Vietové (Kinh). Imigranti pocházejí především z venkova a větších měst bývalého severního Vietnamu, nejvíce z chudších provincií Nghe An a Ha Tinh, dále Hung Yen, Hai Duong a pak delty Rudé řeky.

V nové zemi vidí možnost zlepšení své ekonomické situace. Přicházeli a přicházejí sem za vidinou lepšího výdělku, než jaký měli ve Vietnamu. Nemigrují ve jménu touhy po změně kulturního prostředí, poznání čehokoli nového. Přicházejí nasadit a obětovat přítomnost svého života za materiální zisk v blízké budoucnosti. Smysl svých ekonomických aktivit formulují Vietnamci žijící v ČR do tří zásad: uživit na dobré úrovni rodinu, finančně zabezpečit děti a postarat se o rodiče, kteří jsou ve Vietnamu.

(Citace z článku Historie imigrace z Vietnamu do českých zemí PhDr. Stanislava Broučka, CSc., se svolením serveru Klubhanoi.cz. Děkujeme.)

Zdroj: www.klubhanoi.cz, www.mzv.cz

na začátek stránky


Zajímavé odkazy

Vietnam, foto Lenka a Luděk Novákovi
Vietnam, foto Lenka a Luděk Novákovi

na začátek stránky


Copyright © Město Slaný 2006
Editor © Ivo Horňák, e-mail: vietnam@slany.cz, hornak@meuslany.cz
Ilustrační fotografie © Lenka a Luděk Novákovi 2001—2006
Ilustrační fotografie © Ing. Viktor Koudelka 2003—2006
Webdesign © Sunny CZ – webdesign a CMS, SunnySites CMS 2006
Webhosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.